Geschiedenis van Ziegenrück, Duitsland

Het Duitse stadje Ziegenrück in Thüringen, Duitsland, heeft een bewogen geschiedenis. Lees hieronder een beknopte samenvatting van de historie van de historische hoofdstad van Thüringen, Duitsland.

Ongeveer het jaar 1000 na Christus – De stichting van de plaats Ziegenrück. De eerste nederzetting zou zijn geweest boven de oude schapenboerderij en was vernietigd door een overstroming. De plaatsnaam Ziegenrück stamt af van de Sorbische (Oud-Duitse streektaal) benaming Czegenruck, wat “buiging in de rivier” of “slinger in de rivier” betekend.

1258 – De eerste beschrijving van de plaats Ziegenrück is te vinden in de oudste kloosterbrief van de kloosters van Pforta.

Tot 1327 – Ziegenrück blijft eigendom van het Reussische Huis. Friedrich de Strenge, de Margrave van Meissen, belegert de burcht al bekend als “een degelijke vesting”, zoals het staat beschreven in een document dat toen buit was gemaakt. Het staat beschreven als een fort dat de waterweg afsnijdt.

1328 – Ziegenrück verkrijgt stadsrechten. De plaats is in het bezit van de Graven van Orlamünde, die het tot eind 1300 bezitten.

1546 – De eerste schoolwoning naast de kerk wordt gebouwd. Vóór de Reformatie was er geen school in Ziegenrück.

1557 – Volgens een document van het landelijk belastingregister heeft de stad 93 inwoners, 101 koeien, 39 kalven, 25 zwijnen, 35 geiten, 62 schapen en 2 paarden.

1623 – De Zweedse koning Gustav Adolf doorkruist de regio en rust uit op de Königswiese bij Liebengrün.

19 januari 1640 – De burcht van Ziegenrück wordt aangevallen door een leger bestaande uit hoofdzakelijk Zweden, Finnen en Lappen met in totaal 200 ruiters en 200 musketiers. De burcht is slechts met 20 man bemant en is compleet verrast door deze aanval. De burcht wordt ingenomen. Het is zeer waarschijnlijk dat de naam Zwedenburcht (Schwedenschanze) stamt uit deze tijd. Gedurende de bezettingsperiode van de Zweden ontstaat er een stadsbrand. Alsof dat nog niet erg genoeg is, verwoesten soldaten uit Beieren de stad in 1646.

Tot 1647 – De Zweden bezetten de stad.

10 april 1656 – Op deze dag vernietigt een enorme vuurzee de weinige huizen in de stad die na de oorlog met de Zweden nog staan. De kerk, het diaconaat, 35 woonhuizen, 19 schuren waren de enige gebouwen die na de oorlog nog stonden. Na de brand stonden alleen nog het stadhuis en de 5 huizen op de markt.

1720 – De eerste aardappelen worden in Ziegenrück geteeld.

1806 – Napoleon arriveert dicht bij Ziegenrück in oktober. Op die dag leden de Pruisen en de Saksen een zware nederlaag bij de slag van Schleiz.

18 mei 1815 – Een nieuw verdrag waarmee de gehele regio Neustadt, die in 1567 werd opgericht, tezamen met Ziegenrück terugvalt onder de regering van de Pruisen. De Akte van Toewijzing beschrijft: “De grenzen van de Regio Neustadt die volledig overgaan naar de Pruisen, blijven ongewijzigd.”